Posts

Showing posts from December, 2010

Hai bạn nữ và câu chuyện bị phản đối

Các sự kiện liên quan đến cộng đồng người đồng tính, song tính hay chuyển giới (gọi tắt là “ GLBT ”) nói chung và người đồng tính nói riêng ở Việt Nam thường xoay quanh các vụ án hình sự, một bộ phim hoặc chuyện cá nhân của người nổi tiếng. Điểm tương đồng giữa chúng là đều mang phần nhiều màu sắc tiêu cực. Trong những lúc như vậy, tiếng nói của cộng đồng GLBT thường chỉ như “chống đỡ” lại phản đối của mọi người. Tình thế đã ít nhất một lần thay đổi trong trường hợp đoạn phim đám cưới của hai bạn nữ tại Hà Nội được chia sẻ trên mang vừa qua. (gọi tắt là “ Sự kiện ”) Ở đó ta thấy được nhiều hiệu ứng tốt đối với cộng đồng GLBT.