Posts

Showing posts from November, 2012

Tuyên bố ASEAN về nhân quyền lỗi hẹn với quyền LGBT

Image

"Thế giới thứ 3": Đồng tính và Chuyển giới

Image
(Bài viết thể hiện quan điểm của 6sac) "Thế giới thứ 3" là ai? Đã từng có một thời gian rất lâu, tất cả những người đồng tính, chuyển giới lẫn những người có thể hiện giới hay tình trạng cơ thể không điển hình được gọi chung bằng một cụm từ "thế giới thứ 3." Nhiều người thích cách gọi đó, vì nó cho họ cảm giác mình thuộc về một cộng đồng nào đó. Nhiều người không thích cụm từ này vì họ nghĩ rằng như thế là tự tách biệt mình ra khỏi xã hội.

Nhìn một cách khách quan, "thế giới thứ 3" là một thuật ngữ mang tính địa phương và chỉ có ở Việt Nam, khi mà những thông tin khoa học còn chưa đầy đủ. Trên thế giới, "thế giới thứ 3" dùng để chỉ các nước kém phát triển về kinh tế. Và mặc dù được dùng rất nhiều tại Việt Nam, cũng không ai đưa ra một định nghĩa đầy đủ về "thế giới thứ 3". Nếu có thì chỉ đơn giản như cách giải thích của nhiều người: thế giới thứ 1 là nam, thế giới thứ 2 là nữ, còn lại là thứ giới thứ 3. Chính từ cách lý giải đó mà nhiều…