Posts

Showing posts from August, 2015

Dũng cảm là chính mình

Image
Mở đầu câu chuyện rất thời sự như sau: Bạn An dũng cảm. Cô giáo hỏi bạn nào trong lớp là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới thì giơ tay lên. Cả lớp đều rất sợ hãi, và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và nói rằng là LGBT là hoàn toàn bình thường, là một phần của cuộc sống đa dạng, nhờ vậy mà An đã tự tin đứng lên công khai mình là người đồng tính. Khi đứng lên rồi, An thấy việc công khai không đáng sợ như mình nghĩ, và An quay lại động viên các bạn LGBT khác trong lớp để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp cũng nhận thấy các bạn LGBT hóa ra là những người bạn rất bình thường vẫn ở xung quanh mình hàng ngày, và đều dũng cảm vượt qua định kiến về người LGBT. Làm với trái tim Dũng cảm khác với gan dạ và can đảm. Trong tiếng Hán, “dũng” thuộc bộ “lực” tức là sức mạnh, còn “cảm” thuộc bộ “tâm” tức là trái tim, “sức mạnh của trái tim." Trong tiếng Anh, “dũng cảm” - “courage” có gốc Latin từ “cour” có nghĩa là trái tim, “-age” có nghĩa là “làm với", với ngu