Posts

Showing posts from February, 2011

Đồng tính dưới 3 góc nhìn: Y học, tâm lý và tôn giáo

Image
Ghi chép về buổi Nói chuyện chuyên đề “Đồng tính – Tình yêu, Hôn nhân và Những trăn trở” Do Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Ban Chương trình Chuyên đề thuộc Ban mục vụ Gia đình tổ chức ngày 19/2/2011, thu hút khoảng 600 người tham dự, trong đó hơn 400 khách mời. Diễn giả:        BS. TS. Trương Trọng Hoàng (trái cùng) TS. Tâm lý Trần Mỹ Duyệt, từ Hoa Kỳ (phải cùng) LM. Louis Nguyễn Anh Tuấn (giữa cầm hoa) 1.       Soeur Nt. Trương Hồng Quế lên phát biểu giới thiệu chương trình. Đầu tiên, Soeur mở đầu bằng một số số liệu nghiên cứu của iSEE (Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường) như tỉ lệ người đồng tính (5% dân số), khảo sát về tâm lý, hành vi của người đồng tính đối với xã hội, mức độ hòa nhập, vân vân. Soeur Quế nhấn mạnh lại quyết định của tổ chức WHO loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách các rối loạn tâm thần từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, và nêu lên quan điểm đề cao yếu tố phẩm chất, đóng góp của con người hơn là hành vi tính dục của họ. 2.       BS