Posts

Showing posts from April, 2009

Bàn về tính dục

Image
(Bài viết hoàn toàn là hiểu biết riêng và quan điểm cá nhân) Sexuality - Tính dục Tính dục là tổng thể con người, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của nam hay nữ và biến động suốt đời. Tính dục phản ánh tính cách con người, không phải chỉ là bản chất sinh dục. Vì là một biểu đạt tổng thể của nhân cách, tính dục liên quan tới yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội, tinh thần và văn hóa của đời sống. Nó khác với tình dục, vốn chỉ về quan hệ tính giao đơn thuần giữa hai người. Hiểu rõ về "sexuality" rất quan trọng, vì nó liên quan đến rất nhiều thuật ngữ khác. Tính dục bao gồm những yếu tố như: Giới tính sinh học: xác định thông qua cấu tạo cơ thể và những biểu hiện trên cơ thể. Biểu hiện giới tính : xác định thông qua những đặc điểm giới tính mà họ thể hiện; Cảm nhận giới tính : xác định thông qua cảm nhận về giới tính của một người về chính bản thân họ; Khuynh hướng tính dục : xác định thông qua cảm nhận, mong muốn về tình cảm, tình yêu, tình dục của một người hướ

Tôi không phải là gay

Tôi có một lời tâm sự muốn nói cho rõ với mọi người như sau, rằng: Tôi không phải là gay. Cách đây không lâu, tôi có một người bạn là gay, anh ta vừa come out. Nhưng qua cuộc trò chuyện, tôi nghĩ rằng thật sự có lẽ anh ta không phải là gay. Hay nói rộng hơn, tôi nghĩ rằng hầu hết gay không phải là gay, trong đó có cả bản thân tôi. Cũng cùng ý nghĩ như thế, tôi không nghĩ hầu hết staight lại là straight thật sự. Ngay từ khi còn học cấp 1 và cấp 2, tôi bị thu hút bởi bạn nam trong lớp. Tuy nhiên tôi cũng bị thu hút bởi các bạn nữ. Khi học đến lớp 6, tôi hiểu ra rằng mình "bị" gay. Tôi đọc được ở đâu đó rằng khi một người có sự thu hút giới tính trong thời gian dài và ổn định bởi người đồng giới, thì đó là gọi "gay". Tôi thấy mình đúng là bị thu hút bởi bạn đồng giới thật, từ đó, tôi biết "mình là gay" và chấp nhận gắn cái nhãn tên ấy vào bản thân. Sau khi đưa ra "quyết định" như vậy, cảm giác đối với các bạn nữ của tôi ngày càng nguội lạnh dần. Và