Posts

Showing posts from December, 2013

Edith Windsor: Nguyên đơn vụ kiện của Tình Yêu

Image
Năm 2013, tạp chí TIME bầu chọn Đức giáo hoàng Francis là "Nhân vật của năm." Một điều thú vị là đứng ở vị trí top 3 chính là một người phụ nữ mà cả cuộc đời của bà đấu tranh cho một niềm tin có vẻ đi ngược lại với đức tin của Công giáo: vận động hợp hóa pháp hôn nhân cùng giới. Bà chính là Edith Windsor, người đã đâm đơn kiện nước Mỹ trong vụ kiện lật đổ khoản 3 của Luật Bảo vệ hôn nhân (viết tắt DOMA) trong đó định nghĩa hôn nhân chỉ là giữa một nam và một nữ, và khước từ các quyền lợi liên bang của các cặp đôi cùng giới. Kết quả của vụ kiện là hôn nhân cùng giới tại tại các tiểu bang đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới sẽ được công nhận trên toàn liên bang và hưởng hơn 1138 quyền lợi liên bang như phúc lợi xã hội, khấu trừ thuế, bảo lãnh nhập cư, chăm sóc y tế... Công dân Mỹ ở các tiểu bang chưa hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới có thể đăng ký ở một bang khác đã hợp pháp hóa, và hôn nhân của họ cũng có giá trị toàn liên bang. Người phụ nữ 84 tuổi này là ai mà lại có ản