Posts

Showing posts from September, 2014

Cú đập thứ 101

Image
"Khi tôi làm một việc gì đó và thấy dường như không có sự tiến triển gì, tôi lại nhìn một người dùng chiếc búa tạ của mình đập vào tảng đá đến 100 lần mà vẫn không làm nó xuất hiện một vết nứt nào cả. Nhưng đến lần đập thứ 101 thì tảng đá vỡ làm đôi. Và tôi biết rằng không phải cú đập cuối cùng đã làm vỡ nó, mà là nhờ vào cả 100 cú trước đó." (Jacob Riis)