Posts

Showing posts from September, 2011

Xu hướng tính dục và Xu hướng cảm xúc

Image
Xu hướng tính dục (Sexual Orientation) Trước hết cần khẳng định rõ, sexual orientation, là "xu hướng tính dục" chứ không phải "xu hướng tình dục." Trong hầu hết các định nghĩa khoa học, xu hướng tính dục thường chứa đựng cấu thành về tâm lý - càm xúc hướng tới một đối tượng nào đó, và/hoặc cấu thành về hành vi - tập trung vào vấn đề tình dục của cá thể. Theo định nghĩa của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) thì " xu hướng tính dục là một sự hấp dẫn có tính bền vững về cảm xúc, sự lãng mạn, tình dục hoặc tình cảm hướng tới những người khác. Nó khác với những cấu thành khác của tính dục bao gồm giới tính sinh học, bản dạng giới (cảm nhận tâm lý mình là nam hay nữ), và vai trò giới  (sự tham gia vào quan niệm xã hội về hành vi nam tính hay nữ tính). Xu hướng tính dục trải dài liên tục từ hoàn toàn dị tính ái đến hoàn toàn đồng tính ái và nhiều dạng khác nhau của song tính ái. Những người song tính ái có thể có bị hấp dẫn về tình dục, tình cảm, cảm xúc với cả