Posts

Showing posts from December, 2011

Nhìn lại năm 2011 với LGBT trên toàn thế giới

Image
*LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender: Người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới.   Những điểm sáng:  Hơn 70 quốc gia tham gia vào Ngày Thế giới Chống Kì thị Người Đồng tính 2011. (vào ngày 17/5, gọi tắt là IDAHO)  Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết xem sự phân biệt dựa trên bản dạng giới và xu hướng tính dục cũng là sự vi phạm nhân quyền. (16/6) Hôn nhân đồng giới nhận được sự đồng tình từ Đảng Lao Động Úc, Tòa án Tối cao Bazil. Bang New York, Hoa Kì chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. (24/6) Sự bãi bỏ đạo luật "Không hỏi - Đừng nói" (Don't Ask, Don't Tell) của quân đội Mỹ. (20/9) Argentina thông qua luật bình đẳng giới cho người chuyển giới tính. (16/11) Phi hình sự hóa đồng tính (không còn quy định đồng tính là tội phạm) tại các quốc gia và vùng lãnh thổ: Đảo quốc Seychelles, Sao Tomé Principe, Nauru và Bắc Cyprus. Nam Phi thành công trong việc vận động Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc bỏ phiếu ủng h