Posts

Showing posts from March, 2009

Bàn về "Đấu tranh"

Chúng ta thường nghe đến từ "đấu tranh": đấu tranh vì quyền lợi của người đồng tính, đấu tranh chống lại sự kì thị, vân vân. Vậy "đấu tranh" chính xác nghĩa là gì, đấu tranh vì cái gì, đấu tranh cho ai? Theo tôi, có hai loại đấu tranh, đấu tranh với bản thân và đấu tranh với xã hội . Nếu đấu tranh với bản thân là việc xoay đi trở lại với câu hỏi "tôi là ai" ; thì đấu tranh với xã hội là quá trình chứng minh với mọi người "tôi là tôi" . Với bản thân, ta trăn trở với việc "đồng tính là gì", "mình có đồng tính hay không"... Khi đã đi đến việc "chấp nhận bản thân", ta bắt đầu muốn không chỉ bản thân, mà xã hội cũng phải chấp nhận sự thật đó. -- Với tôi, những ngày tháng đầu tiên, tôi lao vào tìm hiểu rất nhiều thông tin, tin tức về LGBT, ngẫm lại những trải nghiệm của bản thân, đặt ra những hoài nghi, và cuối cùng là những kết luận, suy đoán rất mơ hồ và tạm thời. Đâu đó đã từng viết, "phải đến 30 tuổi mới c

Bàn về "Kì thị"

Kì thị là gì? (Sẽ cập nhật)