Posts

Rất tiếc! Bạn không thể kết hôn với nhiều người, anh chị em, đồ vật hay thú cưng của mình!

6 lý do tại sao hôn nhân bình đẳng ở Mỹ lại liên quan tới Việt Nam