Posts

Showing posts from December, 2009

Góp tiếng nói - Thêm động lực

Image
Từ lúc mới biết tới khái niệm "homophobia", tôi đã thử đối chiếu với xã hội Việt Nam lúc đó, và vui mừng khi nhận thấy rằng, ít ra ở đây, chúng ta không có những con người "điên cuồng chống phá", xem đồng tính là cái gai cần phải loại bỏ tức khắc. Chúng ta có sự phân biệt, chúng ta có sự kì thị, nhưng không, người dân Việt Nam hiền hòa thân ái không bao giờ có tư tưởng bài xích, loại bỏ đồng loại, đồng bào, hay đúng hơn nữa là đồng môn, đồng nghiệp, đồng chí của họ trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng đó là chuyện trước kia. Hóa ra, một khi thông tin ngày càng được dân chủ hóa, thì cùng với những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng người đồng tính nhằm đưa thông tin đúng đắn và tích cực tới mọi người, vẫn có một bộ phận nghĩ rằng việc con người yêu thương nhau là tội lỗi, và sự đa dạng về tính dục của con người là sai trái, một điều đáng hổ thẹn. Nó gợi nhớ tôi về câu nói của nhân vật chính trong bộ phim truyền hình ngày xưa (đã quên tên), "người ta hay ghê sợ nh