Posts

Showing posts from March, 2013

Người đồng tính Việt Nam đang thức tỉnh

Image
Bài viết đã được đăng trên trang Diễn Ngôn: http://www.dienngon.vn/Blog/Article/thuc-tinh-de-don-cau-vong (Bài viết thân tặng Trung tâm ICS và những người đã thổi lửa trong suốt những năm qua) “Em vừa mới công khai với ba mẹ em là người đồng tính!” Đó là câu nói tôi nghe không dưới 1 lần mỗi tháng, trong suốt gần hai năm qua. Thời gian đầu, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên về sự dũng cảm của những người bạn trẻ này. Tôi nhớ lại chỉ khoảng 5 năm trước đây, hầu hết trường hợp là do gia đình phát hiện, không một người đồng tính nào lại chủ động đi công khai xu hướng tính dục của mình cả. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Họ có kế hoạch để công khai, và họ dám thực hiện nó. Điều gì đã xảy ra? “Người đồng tính cũng có quyền như tất cả mọi người khác!” Câu nói đó gần như tôi đọc được hàng ngày khi lướt trên các trang mạng xã hội cập nhật tin tức về LGBT (LGBT: viết tắt tiếng Anh của “người đồng tính, song tính và chuyển giới”). Câu nói đã trở thành như một lời tuyên ngôn luôn sẵn