Posts

Showing posts from October, 2015

Kinh Thánh đã thực sự viết gì về đồng tính?

Image
(Nhấn CC để xem phụ đề tiếng Việt) Chúng ta đều có biết việc đặt những trích đoạn Kinh Thánh vào các ngữ cảnh khác nhau có thể dẫn tới những diễn giải khác xa nhau như thế nào. Từ rất lâu, nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo (Ki-tô hữu) vẫn tin rằng Kinh Thánh quy tội tất cả mối quan hệ cùng giới là sai trái, tội lỗi. Tuy vậy, Kinh Thánh đã thực sự viết gì về đồng tính? Một người Thiên Chúa giáo đồng tính  tên là Matthew Vines đã cố gắng đi tìm lời giải đáp trong nguyên văn của Kinh Thánh, và đây là những gì anh đã tìm thấy. Câu chuyện về Sodom & Gomorrah (Genesis 19) Câu chuyện trong Genesis 19 là đoạn trích phổ biến nhất để kết tội đồng tính. Vines đã đọc nó: "Chúa Trời cử ba thiên thần dưới hình hài ba người đàn ông vào thành Sodom, nơi mà những người đàn ông ở Sodom đe dọa sẽ cưỡng bức họ. Những thiên thần làm những người này đui mù, và Chúa trời phá hủy toàn bộ thành phố." Hàng thế kỷ, câu chuyện này được diễn giải rằng đó là phán xét của Thiên Chúa lên mối