Posts

Showing posts from May, 2013

Evelyn Hooker: Người chứng minh cho điều hiển nhiên

Image
Vào năm 1953, Tiến sĩ Evelyn Hooker (sinh năm 1907) nộp đơn vào Viện Quốc gia Sức khỏe Tâm thần (NIMH) để tiến hành nghiên cứu về “ những người đồng tính bình thường .” Vào thời điểm đó, các phương pháp “chữa trị” đồng tính được tiến hành tràn lan: phẫu thuật thùy não, sốc điện, triệt sản bằng hóa chất, điều trị hoóc-môn; các nhóm đồng tính bị cảnh sát vây bắt; trong bối cảnh đó, bản thân cụm từ “người đồng tính bình thường” đã chứa đựng sự nghịch lý vô cùng. Từ năm 1952, đồng tính chính thức bị xem là bệnh tâm thần trong sổ chẩn bệnh tâm thần DSM-1. Điều này là không có gì tranh cãi vào thời gian đó, hoàn toàn tương thích với thái độ và hiểu biết của xã hội. Các nghiên cứu trước đó về đồng tính chủ yếu được tiến hành trên những bệnh nhân của các bác sĩ tâm thần hoặc các tù nhân là người đồng tính, những người nhiều khả năng đã có sẵn các vấn đề tâm thần. Vì đây là những người đồng tính dễ dàng nhất mà các nhà nghiên cứu tiếp cận được. Trong sổ chẩn bệnh tâm thần DSM-2 năm 1986, đồ