Khi bạn biết một người là người đồng tính...Dành cho những người dị tính*:
  1. Đừng hét lên khi biết họ là người đồng tính.
  2. Đừng phủ định "bạn không phải đồng tính/song tính đâu", "chắc là cậu ngộ nhận thôi"
  3. Đừng hỏi những câu như tại sao họ lại như vậy, hay họ "bắt đầu" đồng tính từ lúc nào.
  4. Đừng cho rằng người ta sẽ thích bạn.
  5. Cũng đừng cho rằng người ta sẽ không thích bạn.
  6. Đừng ngay lập tức nói những câu đại loại "Mình đã có bạn gái/bạn trai rồi" hay "Mình không phải là người đồng tính đâu" để chứng minh bạn là người dị tính.
  7. Đừng nghĩ rằng họ sẽ tha thiết muốn kể hết chuyện là một người đồng tính là như thế nào. Không phải người đồng tính nào cũng xem tính dục của mình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
  8. Cũng đừng nghĩ rằng họ không muốn chia sẻ về bản thân.
  9. Đừng nghĩ rằng đồng tính chỉ liên quan tới chuyện quan hệ tình dục. Cũng đừng nhầm lẫn giữa xu hướng tính dục và bản dạng giới mà đặt câu hỏi như "cậu có muốn chuyển đổi giới tính không?"
Và nhớ rằng đừng tiết lộ cho người khác nếu người kia chưa đồng ý.

* Dị tính: cảm thấy hấp dẫn với người khác giới. Đồng tính: cảm thấy hấp dẫn với người cùng giới.

Comments