Đôi điều về mục "Thuật ngữ"
Những lưu ý này ban đầu do lặp đi lặp lại quá nhiều trong các bài viết trong mục "thuật ngữ", nên tôi gom lại để nói một lần cho toàn bộ các bài. Ngắn gọn thế này.

1. Thuật ngữ ở đây là thuật ngữ tiếng Anh. Các bài chủ yếu bàn về việc chuyển ngữ như thế nào cho phù hợp, chứ không phải như thế nào là đúng, là chính xác. Bởi vì;

2. Việc gọi tên một khái niệm, theo tôi, không chỉ đơn thuần xét tính đúng đắn của nó, mà luôn phải suy nghĩ về mục đích sử dụng, hiệu ứng tâm lý và tác động xã hội của từng cách dùng. Ngoài ra thói quen, lịch sử sử dụng cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Một cách gọi tên đúng chưa chắc đã hay, thích hợp và khả thi. Sau mỗi bài tôi đều đưa ra kiến nghị sau cùng, và đó là kết quả tổng hợp của tất cả những cân nhắc trên.

3. Đương nhiên không thể dựa vào Google và Wikipedia mà chứng minh hay kết luận. Nếu có đưa ra gì đó liên quan tới hai trang này (hay bất kì trang nào khác nữa) thì ý của tôi chỉ muốn nói về mức độ phổ dụng của từng khái niệm đối với số đông mọi người mà thôi. Ngoài ra;

4. Theo tôi việc tham khảo tiếng Trung Quốc rất hữu ích. Thứ nhất là vì đa phần những thuật ngữ này (thậm chí là "tất cả") đều là từ Hán - Việt, nên sẽ có nhiều điều rất lí thú và gần gũi khi tìm hiểu về ngữ nghĩa bên tiếng Trung Quốc. Dù vậy, tôi thừa nhận rằng;

5. Tôi không tự tin về khả năng ngôn ngữ của mình. Nên mặc dù dùng từ "chuyển ngữ", nhưng ý của tôi chỉ đơn giản là việc "gọi tên" thuật ngữ mà thôi. Tôi không thông lắm tiếng Anh, không biết tiếng Hoa hay bất kì tiếng nào khác nữa, thậm chí cũng không hiểu biết nhiều kiến thức về GLBT. Nên dù là "gọi tên" đi nữa thì đây cũng là một công việc mạo hiểm và có phần nằm ngoài tầm với của tôi (có lẽ hơi giống một đứa học chưa thông nhưng lại thích nói). Tuy vậy tôi vẫn cố gắng đi hết các thuật ngữ thông dụng, trình bày ý kiến riêng của mình. Sau này nếu thấy có gì sai sót tôi sẽ cập nhật lại. Không nói ra thì không biết là mình sai được. Trong quá trình đó;

6. Tự điển không phải là nguồn hàng đầu của tôi, vì tự điển thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân của một hay vài người nào đó, và hiểu biết của họ hẳn nhiên không thể bao trùm tất cả mọi khái niệm. Tôi không chăm chăm lật giở tự điển để tìm hiểu. Hơn nữa do kiến thức, quan niệm là luôn thay đổi. Do đó;

7. Tôi không bao giờ có ý tưởng đưa ra kiến nghị về cách gọi tên rồi giữ luôn quan điểm đó để áp đặt trong mọi tình huống. Vì thực ra ngoại trừ nhũng từ hoàn toàn sai, hoặc là sản phẩm của sự kì thị, thiếu hiểu biết, thì tôi gạt sang một bên, còn thì trong nhiều trường hợp, tôi không có ý định phủ nhận các cách dùng hiện có. (hoặc sẽ có)

Comments