Thơ: "To Risk"

– William Arthur Ward (1921-1994)


 
Mạo hiểm

Vì cười là chấp nhận như kẻ ngốc.
Vì khóc là chấp nhận như kẻ yếu đuối.
Vì đưa tay ra là chấp nhận cuốn vào,
Vì bày tỏ cảm xúc là chấp nhận bày tỏ con người thật.
Vì đưa ra ý tưởng, và ước mơ trước mọi người là chấp nhận mất mát.
Vì yêu là chấp nhận không được đáp trả,
Vì sống là chấp nhận chết,
Vì hy vọng là chấp nhận thất vọng,
Vì thử là chấp nhận thất bại.
Nhưng mạo hiểm là việc phải làm bởi vì
vận may rủi lớn nhất cuộc đời là không mạo hiểm gì cả.
Người không mạo hiểm gì cả, sẽ không làm gì cả,
không có gì cả, và không là gì cả.
(...)

To Risk

To laugh is to risk appearing the fool.
To weep is to risk appearing sentimental.
To reach out is to risk involvement,
To expose feelings is to risk exposing your true self.
To place your ideas and
dreams before a crowd is to risk their loss.
To love is to risk not being loved in return,
To live is to risk dying,
To hope is to risk despair,
To try is to risk failure.
But risks must be taken because
the greatest hazard in life is to risk nothing.
The person who risks nothing, does nothing,
has nothing, is nothing.
(...)

Comments