Bình chọn Nấc Thang Cầu Vồng 2012

Bắt đầu từ cuối năm nay, thay bằng hình thức tổng kết "mảng sáng, mảng tối" như mọi năm, 6SAC sẽ tổng kết bằng cách vinh danh những đóng góp nổi bật đối với cộng đồng LGBT Việt Nam. Hoạt động này có tên "Bình chọn Nấc Thang Cầu Vồng." Các bình chọn chia làm 7 mục nhỏ, có thể thay đổi qua các năm. Bình chọn mang tính cá nhân, giới hạn trong quan sát, hiểu biết và đánh giá của 6SAC trong bối cảnh Việt Nam. Cụ thể có các bình chọn sau đây:
  1. Video/bức ảnh của năm: Trao cho những video, bức ảnh, hoặc các sản phẩm truyền thông nhìn khác được chia sẻ nhiều cả trong và ngoài cộng đồng LGBT, có tác động tích cực mạnh mẽ lên nhận thức và tình cảm của người xem.
  2. Bài viết/nghiên cứu của năm: Trao cho những bài viết cá nhân, bài báo, kết quả nghiên cứu hoặc các nghiên cứu khoa học, bình luận khác mang thông tin hữu ích, có ảnh hưởng hoặc được sử dụng rộng rãi trong truyền thông và vận động.
  3. Tác phẩm/nghệ sĩ của năm: Trao cho các nghệ sĩ mang tính "hình tượng" (gay icon) của Việt Nam hoặc những tác phẩm nghệ thuật (văn học, âm nhạc, điện ảnh...) có tính nghệ thuật xuất sắc và tính xã hội không tách rời.
  4. Hoạt động cộng đồng của năm: Trao cho các hoạt động của cộng đồng, cho cộng đồng huy động được đông đảo tất cả sự tham gia của mọi người và tôn vinh những hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng LGBT ra ngoài xã hội.
  5. Sự kiện/phát ngôn của năm: Trao cho sự kiện mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa xã hội sâu sắc tác động lên không những cộng đồng LGBT và còn thu hút sự quan tâm chung của toàn xã hội.
  6. Khoảnh khắc của năm: Trao cho ấn tượng, cảm xúc hoặc một câu chuyện đáng nhớ nhất của 6SAC trong năm. Đây là bình chọn mang tính cá nhân nhiều nhất trong "Nấc thang cầu vồng."
  7. Nhân vật của năm: Trao cho nhân vật có uy tín mà những hoạt động, đóng góp hoặc sức ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng một cách tích cực tới phong trào vận động quyền LGBT.
Từ ngày 22/12/2012, mỗi ngày 6SAC sẽ đưa ra một kết quả bình chọn, với những khái quát toàn cảnh về lĩnh vực đó trong năm.

Comments