[VIDEO] Bạn nghĩ bạn là ai?

Ngày 28/3/2012, các học sinh tại trường trung học Cypress Ranch, Texas, Hoa Kì đã cùng nhau làm một video hát nhép để phản đối nạn trêu chọc, bạo hành trong trường học, với bài hát "Who Do U Think U R?" (Bạn nghĩ bạn là ai?) được sáng tác và trình bày bởi Kaitlyn K, một học sinh trong trường.

Toàn bộ kịch bản, quay phim, đạo diễn và dựng phim cũng do học sinh trong trường thực hiện.



Video clip đang tham dự một cuộc thi dành cho thiếu niên về phòng chống nạn trêu chọc, bạo hành trường học. Bạn có thể bầu chọn cho video qua link sau, nhấn vào nút "Love It": http://nobull.votigo.com/contests/showentry/1042123?v=50 

Comments